Sikringsskap

Et sikringsskap er kanskje ikke det mest spennende "møbel" du har i hjemmet, men kanskje det viktigste. Der skal det være utstyr som sikrer deg og dine at det er trygt å bruke utstyr som trenger strøm. Ikke bare vanlige sikringer, men også jordfeilbrytere som hindrer at personer får elektrisk støt, overspenningsvern som hindrer at elektrisk utstyr blir ødelagt ved for eksempel tordenvær, samt en god del mer som trenges i et moderne elektrisk anlegg.

I dag kan du få lekre sikringskap med sotete glassdører hvis du ønsker det. Og sikringsskap som går fra gulv til tak hvis du har ekstra behov for plass til alt det moderne som finnes av "duppe ditter".

Sikringsskapet er hjertet i det elektriske anlegget. Det er helt sentralt at dette fungerer skikkelig. Spesielt eldre sikringsskap bør du som eier holde godt øye med.

Hvis sikringsskapet ditt består av skrusikringer og det er tendenser til varmgang, manglende isolasjon, mangler glass og så videre bør du vurdere å skifte innmaten i skapet ditt.

Hvis skapet består av automatsikringer bør bare de defekte komponentene skiftes ut.

Dersom du ønkser en befaring av oss, ta kontakt. Vi har gode priser på oppgradering til nye moderne sikringsskap.